פקודי – על הפרשיות

The פרשה starts with a continuation of the previous פרשה – it is a set of 6 פרשיות – the final 2 spanning into this פרשה.


האפוד ואבני שהם

2 פרשיות


החושן


מעיל האפד

הכתנות, המצנפת,פארי המגבעת,מכנסי הבד, והאבנט

ציץ

ותכל כל עבודת משכן אהל מועד

4 פרשיות and the work begins


Then they brought all  the parts to משה.

He affirmed that they were made to spec.

ויברך אתם משה


הוקם המשכן

in 9 פרשיות סתומות


ויכס הענן את אהל מועד


 

 

 

 

 

 

 

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s