ברייתא דר’ חייא ור’ הושעיה

יש הרבה ידע על עינייני התנאים

 אוצר הברייתות – חלק א היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תרחצ
 אוצר הברייתות – חלק ב היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תרצט
 אוצר הברייתות – חלק ג היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תש
 אוצר הברייתות – חלק ד היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשא
 אוצר הברייתות – חלק ה היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשב
 אוצר הברייתות – חלק ו היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשג
 אוצר הברייתות – חלק ז היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשד
 אוצר הברייתות – חלק ח היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשח
 אוצר הברייתות – חלק ט היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשו
 אוצר הברייתות – חלק י היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תשח

.

לא הצלחתי למצוא שום ספר בשם כנזכר במבוא לתלמוד של שמואל הנגיד וסופסוף מצאתי התעמקות גדולה על הנושא פה.

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s