כל התורה על רגל אחד

אמר ר”ל מאי דכתיב

.וְהָיָה אֱמוּנַת עִתֶּיךָ חֹסֶן יְשׁוּעֹת חָכְמַת וָדָעַת יִרְאַת יְהוָה הִיא אוֹצָרוֹ

(ישעיהו לג, ו)

והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו

אמונת זה סדר זרעים

עתיך זה סדר מועד

חוסן זה סדר נשים

ישועות זה סדר נזיקין

חכמת זה סדר קדשים

ודעת זה סדר טהרות

ואפ”ה יראת ה’ היא אוצרו

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו

אנשאת ונתת באמונה

 בקבעת עתים לתורה

עסקת בפו”ר

צפית לישועה

פלפלת בחכמה

הבנת דבר מתוך דבר

ואפ”ה אי יראת ה’ היא אוצרו

אין

אי לא לא

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו א”ל עירבת לי בהן קב חומטון א”ל לאו א”ל מוטב אם לא העליתה

תנא דבי ר”י מערב אדם קב חומטון בכור של תבואה ואינו חושש

 

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s