שמעון בן אהרן ודבורה

החבר שלנו שמעון נפטר לפני חודש – אתמול היה השלושים שלו. נפטר ללא ילדים. שרד את השואה – שנתים חי במרתף בגיל 5 ואכל קליפות תפוחי אדמה. היה צעיר ברוחו ובא כל יום לבית כנסת על אופניים חשמליים. כל בוקר היה מברך על מזונות ומשקה וכולם הכיר את הברכה שהוא מוכר בו. ”לחיים. לגאולת ארץ ישראל. לגאולת עם ישראל. למפלת כל שונאי ישראל מבית ומבחוץ. הפרת העצתם וקלקול מחשבתם. הם כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתמודד.

יהיה זכרונו ברוך

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s