Monthly Archives: January 2017

ספרי מפתח

  ספר יצירה היה צדיק בירושלים שביקש ממני לסדר את ספר זה שמשוייך לאברהם אבינו על דף אחד מבוא לתלמוד זה הספר הקצר וחובה ללמוד לפני לימוד התלמוד שמונה פרקים לרמב”מ ספר זה חובה בשביל להיות עם הרמב”מ בתוך פרקי … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment