Monthly Archives: November 2020

שמעון בן אהרן ודבורה

החבר שלנו שמעון נפטר לפני חודש – אתמול היה השלושים שלו. נפטר ללא ילדים. שרד את השואה – שנתים חי במרתף בגיל 5 ואכל קליפות תפוחי אדמה. היה צעיר ברוחו ובא כל יום לבית כנסת על אופניים חשמליים. כל בוקר … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment