מפתח במדבר

במדבר
נשוא
בהעלותך
שלח-לך
קורח
חוקת
בלק


ברית פנחס


צרור את המדינים


שאו את ראש כל עדת ישראל
ראובן
שמעון
גד
יהודה
יששכר
זבולן
יוסף
אפרים
בנימן
דן
אשר
נפתלי


לאלו תחלקו הארץ
לוי
בנות צלפחד


ונאספת אל עמיך
כך לך את יהושע בן נון
עולה תמיד


עולה שבת


ובראשי חדשיכם תקריבו עולה
אשה פסח
וביום הביכורים עולה


יום תרועה עולה
ועניתם את נפשיכם עולה
וחגתם חג עולה
השני
השלישי
הרביעי
החמישי
הששי
השביעי
השמיני עצרת


מטות
מסעי

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s